http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  03-07-2012 | 12:09
data ostatniej modyfikacji:  03-07-2012 | 12:09
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 119/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce 03.07.2012

 

Zarządzenie Nr 119/2012
Burmistrza Miejskiej Górki
z 19 czerwca 2012 roku
 
w sprawie: powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce
 
 
            Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
( Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce powołuje komisję konkursową w składzie:
 
- przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
  1. Pan Mirosław Śmierzchała - przewodniczący komisji konkursowej,      
  2. Pani Danuta Skupin
  3. Pani Barbara Szewczyk
- przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego:
  1. Pani Aldona Grześkowiak-Węglarz – wizytator
  2. Pan Tomasz Sajnóg - wizytator
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej:
  1. Pan Tomasz Pertek
- przedstawiciel Rady Rodziców:
  1. Pani Marzena Teodorczyk
- przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
  1. Pani Elżbieta Kusztelak – ZNP Oddział Międzygminny w Miejskiej Górce
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska