http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  19-06-2012 | 14:13
data ostatniej modyfikacji:  19-06-2012 | 14:13
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 117/12 w sprawie: ustalenia ceny lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w Miejskiej Górce przy ul.Paderewskiego 30 19.06.2012

 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI
Nr 117/12 z dnia 6 czerwca 2012r.
 
 
W sprawie: ustalenia ceny lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym w Miejskiej Górce przy ul.Paderewskiego 30
 
Na podstawie art.25 ust.1 i 2 , art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2000r. Nr 46 , poz.543 z póżń.zm.) zarządzam:
 
 
§ 1
 
Ustalić cenę do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych , położonych w budynku mieszkalnym w Miejskiej Górce przy ul.Paderewskiego 30 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu oraz pomieszczeń wspólnych , zlokalizowanym na działce o nr ewid. gruntu 1336 o powierzchni 448,00m2 zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 18577 na rzecz Gminy Miejska Górka
 
Lokal NR 5 – 34.000 zł
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska