http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  07-12-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  07-12-2011 | 00:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejska Górka oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków..." 07.12.2011

RI. 271.12.2011.AP

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejska Górka oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych na terenie gminy Miejska Górka”.

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 193.000 euro na ”Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejska Górka oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych na terenie gminy Miejska Górka”.

 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

- ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

- ubezpieczenia komunikacyjne.

 

Za najkorzystniejszą ofertę w I części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedstawicielstwo w Pile

ul. Śródmiejska 24

64-920 Piła

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem następujących kryteriów oceny ofert:

A. Cena łączna ubezpieczenia – 85%

B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15%

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium –cena łączna ubezpieczenia

Punktacja dla kryterium – zaakceptowanie klauzul dodatkowych

Punktacja łączna

1

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedstawicielstwo w Pile

ul. Śródmiejska 24

64-920 Piła

201.300,00zł

81,31

15,00

96,31

2

Polski Związek Motorowy

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Poznańska 62/74 

60-853 Poznań

192.570,00zł

85,00

11,13

96,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.

 

Za najkorzystniejszą ofertę w II części zamówienia wybrano ofertę złożoną przez:

Polski Związek Motorowy

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Poznańska 62/74 

60-853 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem następujących kryteriów oceny ofert:

A. Cena łączna ubezpieczenia – 10%

B. Wysokość sumy ubezpieczenia – 60%

C. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30%

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium –cena łączna ubezpieczenia

Punktacja dla kryterium – wysokość sumy ubezpieczeń

Punktacja dla kryterium – zaakceptowanie klauzul dodatkowych 

Punktacja łączna

1

CONCORDIA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Przedstawicielstwo w Pile

ul. Śródmiejska 24

64-920 Piła

160.042,34zł

8,98

33,60

10,20

52,78

2

Polski Związek Motorowy

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Poznańska 62/74 

60-853 Poznań

218.318,70zł

10,00

60,00

22,80

92,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy tj. przed upływem 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. W celu podpisania umowy należy skontaktować się z naszym pełnomocnikiem (brokerem) Panią Katarzyną Zubek-Gołębiewską – tel. (056) 669-05-26,
fax (056) 664-47-06; e-mail: katarzyna.zubek@maximus-broker.pl

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska