http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  29-08-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  29-08-2011 | 00:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko” 29.08.2011

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko”.

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

GEO-BUD

Jacek Szafrański

Karolinki, ul. Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

 

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy tj. przed upływem 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska