http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  25-08-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-08-2011 | 00:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odtworzenie chodników w Miejskiej Górce po budowie kanalizacji sanitarnej” 25.08.2011

                                   

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odtworzenie chodników w Miejskiej Górce po budowie kanalizacji sanitarnej”

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Odtworzenie chodników w Miejskiej Górce po budowie kanalizacji sanitarnej”

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

GEO-BUD

Jacek Szafrański

Karolinki, ul. Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego

KANBRUK Sp. z o. o.

 

ul. Wylotowa 37

63-400 Ostrów Wielkopolski

160.042,34zł

97,04

2

P.H.U. DUET

Marek Pietrzak

ul. Hallera 16

63-900 Rawicz

218.318,70zł

71,14

3

„AS”  Piotr Frąckowiak

 

ul. Kręta 33/2

63-800 Gostyń

163.525,50zł

94,98

4

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe DROGTRANZ

Andrzej Paradowski

ul. Witosa 8

56-200 Góra

190.608,50zł

81,48

5

PALKOM

Marcin Janiak

Biskupice Zabaryczne 164

63-510 Mikstat

211.275,56zł

73,51

6

GEO-BUD

Jacek Szafrański

Karolinki, ul. Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

155.317,29zł

100,00

7

EKA-BRUK

Zakład Brukarski Sp. z o. o.

Załęcze 7

63-900 Rawicz

176.508,94zł

87,99

 

Zamawiający zawiadamia również, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 wykluczył wykonawcę wymienionego w punkcie 5 powyższej tabeli oraz na podstawie art. 24 ust. 4 odrzucił jego ofertę. Wykonawca ten nie dostarczył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznego zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska