http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  10-08-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  10-08-2011 | 00:00
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko 10.08.2011

                                    Miejska Górka, 9 sierpnia 2011r.

RI. 271.9.2011                       

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na

Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko

 

 

Zamawiający - Gmina Miejska Górka na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.),  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko, ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 209406 – 2011 w dniu 21.07.2011 r.

 

Uzasadnienie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Roszkówko nie złożono żadnej oferty. Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska