http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  16-05-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2011 | 00:00
Zawiadomienie Zespołu Szkół w Gostkowie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot."Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Nieparcie" 16.05.2011

.

ZS.271.1.2011

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Nieparcie.

 

Zamawiający – Zespół Szkół w Gostkowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Nieparcie

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Jarosława Busza

Zakład Budowlany Elios II

Kuczyna 21

63-840 Krobia

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[ zł ]

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

„PRO-USA”

Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Danuta Paluch

ul. Cicha 15/2

62-200 Gniezno

67.405,67

93,08

2

„GREBUD” – Usługi Budowlane Grzegorz Schmidt

ul. Rynek Łazarski 4 m 6

60-731 Poznań

69.705,37

90,00

3

Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Wawrzyniak

Kłoda 56A

64-130 Rydzyna

73.361,27

85,52

4

IZBUD Izabela Pędzińska

 

66-225 Szczaniec 184

73.548,17

85,30

5

INTERIAL Przemysław Marczak

 

 

Gałki 2

98-277 Brąszewice

75.750,79

82,82

6

„MAR-DACH”

Blacharstwo-Dekarstwo, Usługi Ogólnobudowlane, Produkcja, Handel Art. Przemysłowymi

Mariusz Marciniak

ul. Łanowa 6

63-400 Ostrów Wielkopolski

63.576,20

98,68

7

 

Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman

ul. Leszczyńska 54

64-115 Święciechowa

78.412,64

80,01

8

Jarosław Busz

Zakład Budowlany Elios II

Kuczyna 21

63-840 Krobia

62.737,86

100,00

9

Michał Krzyżosiak

Zakład Dekarsko-Blacharski

ul. Sportowa 52

63-900 Rawicz

72.523,97

86,51

10

F.H.U. POLSPER Waldemar Kuczyński

 

Świerczyna 13

62-874 Brzeziny

90.282,00

Oferta odrzucona

11

Zakład Ogólnobudowlany DACH

Dorota Andrzejak

ul. Piaskowa 9A

64-125 Poniec

68.699,05

91,32

12

Usługi Remontowo-Budowlane

Krzysztof Budziński

ul. Plac Szkolny 5A

63-700 Krotoszyn

78.029,63

80,40

13

Zakład Dekarsko-Blacharski

Marek Wieczorek

ul. Zielona 10/27

63-300 Pleszew

70.164,32

89,42

14

Blacharstwo-Dekarstwo oraz usługi ogólnobudowlane

Jan Ossowski

ul. 24 stycznia 2A

56-210 Wąsosz

71.520,97

87,72

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) odrzucił ofertę Pana Waldemara Kuczyńskiego F.H.U. Polsper, Świerczyna 13, 62-874 Brzeziny. Wykonawca ten nie dołączył do oferty kosztorysu ofertowego, co było wymagane w punkcie 6.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zatem złożona oferta nie odpowiada treści tej specyfikacji i podlega odrzuceniu.

Zamawiający zawiadamia także, że nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                   


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska