http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  29-04-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  29-04-2011 | 00:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. Budowa kortu tenisowego w Miejskiej Górce 29.04.2011

RI. 271.4.2011

                                   

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę kortu tenisowego w Miejskiej Górce

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Budowę kortu tenisowego w Miejskiej Górce

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA”

Renata Przybylska

ul. Wilkońskiego 18

64-100 Leszno

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

PANPRO SPORT

Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna

ul. Jubilerska 8

04-190 Warszawa

191.039,70zł

62,34

2

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA”

Renata Przybylska

ul. Wilkońskiego 18

64-100 Leszno

 

119.094,36zł

100,00

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 pkt.2 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska