http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  14-11-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2011 | 00:00
Zarządzenie Nr 80/2011 w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2012-2023 14.11.2011

Zarządzenie Nr 80/2011

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 10 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2012-2023

                  

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591  ze zmianami )  oraz  art. 230   ust. 2  ustawy  z dnia 27  sierpnia 2009  roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157,      poz. 1240 ze zmianami)

 

Zarządzam co następuje:

 

 

§  1

 

 

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Miejska Górka na lata 2012 – 2023  wraz z objaśnieniem przyjętych wartości  w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§  2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejska Gorka

 

Zalacznik Nr 1

 

Zalacznik Nr 2 

 

Zalacznik Nr 3  

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska