http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  19-07-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  19-07-2011 | 00:00
Zarządzenie Nr 46/2011 w sprawie: powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce. 19.07.2011

Zarządzenie Nr 46/2011

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 20 czerwca 2011 r.

 

w sprawie: powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce.

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) w zawiązku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuję na Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce panią Joannę Witkowską.

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 159/05 z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce. 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska