http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  29-07-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2010 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.:„Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2010/2011" 29.07.2010

 

 

ZS.3410-2/10

                       

           

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na „Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2010/2011”

 

Zamawiający – Zespół Szkół w Gostkowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Dowożenie i odwożenie dzieci do Zespołu Szkół w Gostkowie w roku szkolnym 2010/2011

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Łucja Skorupka

Usługowy Przewóz Osób Autobusem

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto za 1km

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno sp. z o.o.

ul. Narutowicza 76

64-100 Leszno

2,81

99,64

2

Zbigniew Kuczyński

CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne

Sarnówka 35

63-900 Rawicz

3,31

84,59

3

Łucja Skorupka

Usługowy Przewóz Osób Autobusem

 

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

2,80

100,00

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska