http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  26-07-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  26-07-2010 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 26.07.2010

 

 

RI. 3410-9/10

                                  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki – etap II i III

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Miejska Górka i wsi Karolinki – etap II i III

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN”

Alicja Skrzypczak, Witold Sobczak, Lech Przybylak, Waldemar Dobiała

ul. Wołodyjowskiego 55

64-100 Leszno

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Zakład Projektowo-Budowlany „KOLEKTOR”

ul. Kmicica 69

64-100 Leszno

117.400,00zł

76,90

2

Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN”

Alicja Skrzypczak, Witold Sobczak, Lech Przybylak, Waldemar Dobiała

ul. Wołodyjowskiego 55

64-100 Leszno

90.280,00 zł

100,00

3

Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Inżynierii Ochrony Środowiska „SOZOLOG” Włodzimierz Leonarczyk

ul. Matejki 9

64-100 Leszno

251.808,00zł

35,85

 

Zamawiający zawiadamia również, że nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznego może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych art. 94 ust. 1 w/w ustawy tj. przed upływem 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska