http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  12-05-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  12-05-2010 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: „Dostawa betonu na terenie gminy Miejska Górka” 12.05.2010

 

Miejska Górka, dn. 10 maja 2010 r.  

 

RI. 3410-6/10

                                                                       

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego pod nazwą: „Dostawa betonu na terenie gminy Miejska Górka”

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Dostawę betonu na terenie gminy Miejska Górka”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Renata Walkowiak

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe R. R. Walkowiak

Niemarzyn 4

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Renata Walkowiak

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe R. R. Walkowiak

 

 

Niemarzyn 4

63-910 Miejska Górka

48.190,00zł

100,00

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych umowa może być już zawarta po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska