http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  08-06-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  08-06-2010 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: „Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Piaski” 08.06.2010

 

 

RI. 3410-7/10

                                                           

           

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego pod nazwą: „Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Piaski”

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Utworzenie i zagospodarowanie centrum wsi Piaski”

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

 

86.965,32zł

100,00

2

„DROGUT” Zakład Brukarstwa Kanalizacji i Wyrobów Betonowych

Maciej Pietrzak

Gołaszyn 10a

63-940 Bojanowo

91.911,49zł

94,62

3

PHU „AGNIKA”

Karol Piotrowiak

ul. Gancarska 21a

63-930 Jutrosin

99.738,49zł

87,19

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego wykonawcy.

Ponadto informujemy, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający może zawrzeć w/w umowę w krótszym terminie, ponieważ zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a Prawa Zamówień Publicznego Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska