http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  20-04-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  20-04-2010 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: „Remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół nich 20.04.2010

 

 

RI. 3410-3/10

                                                                       

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego pod nazwą: „Remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół nich w siedmiu miejscowościach gminy Miejska Górka”

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie terenu wokół nich w siedmiu miejscowościach gminy Miejska Górka”

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Remontowo – Budowlany

„REM – BUD” Marek Konieczny

Drzewce 31

64-125 Poniec

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Zakład Ogólnobudowlany

Krzysztof Rogowicz

 

ul. Kosynierów 4

56-200 Góra

1 176 476,70zł

70,48

2

Przedsiębiorstwo Techniczne

inż. Stanisław Snela

 

ul. Wodna 16

64-030 Śmigiel

1 006 689,39zł

82,37

3

Zakład Budownictwa Ogólnego

Zbigniew Kłos

 

Plac Grunwaldu 7/1

67-400 Wschowa

1 184 607,15zł

70,00

4

Agencja Budowlana KALDO

Paweł Jędraś

 

ul. Antonińska 6

64-100 Leszno

960 153,96zł

86,36

5

„INSBUD”

Andrzej Szymański

 

Sierakowo, ul. Spółdzielcza 5

63-900 Rawicz

1 015 629,42zł

81,64

6

Zakład Budowlany „JAN – BUD”

Janusz Piskorski

 

Zalesie Wielkie 62

63-740 Kobylin

908 738,45zł

91,25

7

Zakład Remontowo – Budowlany

„REM – BUD” Marek Konieczny

 

Drzewce 31

64-125 Poniec

829 180,09zł

100,00

8

Firma Usługowo-Handlowa ROMI

Stanisławski Roman

 

ul. Strzelecka 8A

63-740 Kobylin

846 813,86zł

97,92

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego wykonawcy.

Ponadto informujemy, że Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia. Zamawiający może zawrzeć w/w umowę w krótszym terminie, ponieważ zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a Prawa Zamówień Publicznego Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska