http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  29-06-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  29-06-2010 | 00:00
   
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot.: Prowadzenie szkoleń z języka angielskiego oraz wsparcia psychologicznego... 29.06.2010

                                                                                                            Miejska Górka, 28.06.2010

RI. 3410-2/10                                                  

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę: Prowadzenie szkoleń z języka angielskiego oraz wsparcia psychologicznego dla uczniów szkół z Gminy Miejska Górka ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 64370-2010 w dniu 09.03.2010 r.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

 

                                                                                               

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska