http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  04-02-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  04-02-2010 | 00:00
Zarządzenie Nr 198/2010 w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w Konarach 04.02.2010


Zarządzenie Nr 198/2010
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia  14 stycznia 2010r.


w sprawie: ustalenia ceny  nieruchomości gruntowej położonej w Konarach


Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2000r. Nr 46 , poz.543 z póżń.zm.)  zarządzam:

§ 1

Ustalić cenę nieruchomości do sprzedaży na własność - - w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej  -  działki gruntu nr 277/3 o powierzchni 0,0602ha , położonej w Konarach - zapisanej w księdze wieczystej KW - 44377 na rzecz Gminy Miejska Górka na kwotę : 14.000,00 zł  + 22% podatek Vat.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska