http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  30-08-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  30-08-2010 | 00:00
Zarządzenie Nr 234/10 w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku 30.08.2010
 

    Zarządzenie Nr 234/10

    Burmistrza Miejskiej Górki

    z dnia 26 sierpnia 2010 roku

    w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy

oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

za pierwsze półrocze 2010 roku


Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)


§ 1


Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Burmistrz Miejskiej Górki przekazuje pisemną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Informacja z przebiegu wykonania budzetu Gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samorzadowej Instytucji Kultury za pierwsze polrocze 2010r.

Informacja z przebiegu wykonania budzetu Gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samorzadowej Instytucji Kultury za pierwsze polrocze 2010 r. - c.d.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska