http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  05-11-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  05-11-2010 | 00:00
Zarządzenie Nr 240/2010 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zarządu mieniem 05.11.2010

 

Zarządzenie Nr 240/2010

Burmistrza Miejskiej Górki

 z dnia 05 października 2010r.

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zarządu mieniem.

 

 

 

Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (t.j.Dz.U.z 1996r., Nr 13 , poz.74 z póżń.zm.)  zarządzam:

 

§ 1

 

Udzielam  pełnomocnictwa  kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym przekazanym do dyspozycji tych jednostek według treści załączników

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Załącznik Nr 1

 

Załącznik Nr 2

 

Załącznik Nr 3

 

Załącznik Nr 4

 

Załącznik Nr 5

 

Załącznik Nr 6

 

Załącznik Nr 7

 

Załącznik Nr 8

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska