http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  05-11-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  05-11-2010 | 00:00
Zarządzenie nr 242/10 w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej 05.11.2010

Zarządzenie nr 242/10

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 28 października 2010 roku

 

w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz .U. Nr 142 z 200` roku poz. 159 z późniejszymi zmianami/ oraz art.15, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej / Dz. U Nr 112,poz.1198z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

 

Ustala się następujące opłaty za udostępnienie informacji publicznej:

1.      kserokopia/ wydruk 1 kartki A4 przy wydruku jednostronnym 0,20 zł,

2.      kserokopia/ wydruk 1 kartki A4 przy wydruku dwustronnym 0,40 zł,

3.      kserokopia/ wydruk 1 kartki A3 przy wydruku jednostronnym 0,30 zł,

4.      kserokopia/ wydruk 1 kartki A3 przy wydruku dwustronnym 0,52 zł,

5.      przekazanie w formie zapisu elektronicznego na dyskietce 2,00 zł

6.      przekazanie w formie zapisu elektronicznego na płycie CD 3,00 zł

 

§ 2

 

Zwalnia się z opłaty za udostępnienie informacji publicznej jeżeli wysokość opłat nie przekracza 2,00 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiej Górki.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska