http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  17-12-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  17-12-2009 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. „Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Gostkowie.." 17.12.2009

 

Gostkowo, 17 grudnia 2009r.

ZS.3410-1/09

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Dowożenie i odwożenie dzieci Zespołu Szkół w Gostkowie w okresie od 4.01.2010 r. do 25.06.2010r.”

 

Zamawiający – Zespół Szkół w Gostkowie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

Usługowy Przewóz Osób Autobusem Łucja Skorupka

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno sp. z o.o.

ul. Narutowicza 76

64-100 Leszno

2,87

90,59

2

Usługowy Przewóz Osób Autobusem

Łucja Skorupka

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

2,60

100,00

3

CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne

Zbigniew Kuczyński

Sarnówka 35

63-900 Rawicz

3,53

73,65

4

P.T.H.U. „OLPAKA”

Damian Tokarczyk

 

ul. Konopnicka 7a

98-332 Rząśnia

2,84

Wykonawca wykluczony

 

Ponadto informuję że Zamawiający wykluczył  z niniejszego postępowania przetargowego Wykonawcę wymienionego w powyższej tabeli pod nr 4, ponieważ Wykonawca ten mimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie dostarczył w wyznaczonym terminie dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a konkretnie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 w/w ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 Jednocześnie informuję że na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

                                                                                               

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska