http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  06-11-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-11-2009 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: "Przebudowa drogi gminnej w Konarach" 06.11.2009

Miejska Górka, 06 listopada 2009r.

RI.3410-7/09

 

 

 

 

             Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Przebudowę drogi gminnej w Konarach”

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę drogi gminnej w Konarach”.

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

PHU „AGNIKA”  Karol Piotrowiak

63-930 Jutrosin, ul. Gancarska 21a

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsze pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

 

1

PUB „BRUKPOL” S.C.

63-820 Piaski

Strzelce Wielkie 81 C

241.582,30

79,78

2

P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław

63-840 Krobia

Ul. Kwiatowa 11

243.267,98

79,23

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROMIL” Sp. z o.o.
w Miliczu

56-320 Krośnice

Wierzchowice ,
ul. Kościelna 32

297.086,34

64,88

4

Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” Marek Żurek

63-900 Rawicz

Ul. Gajowa 1

269.285,51

71,57

5

BAKO BRUKARSTWO Sylwester Bakalarczyk

63-210 Żerków

Ul. Wojska Polskiego 3

278.056,21

69,32

6

BRUKARSTWO

Leszek Szymański

63-920 Pakosław

Sowy 47

292.895,38

65,80

7

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „ DROGTRANZ” Andrzej Paradowski

56-200 Góra

Ul. Witosa 8

254.827.17

75,63

8

PHU „AGNIKA”
 Karol Piotrowiak

63-930 Jutrosin

Ul. Gancarska 21a

192.736,14

100

 

 

Informujemy, że Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska