http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  28-07-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  28-07-2009 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: „Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gmin 28.07.2009

 

 

Miejska Górka, dn. 28 lipca 2009 r.

 

GZOEAO.341-1/09

 

                                                                       

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na: „Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2009/2010”

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2009/2010”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne
Zbigniew Kuczyński

Sarnówka 35 63-900 Rawicz

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Usługowy Przewóz Osób Autobusem
Łucja Skorupka

 

ul. Rzeczna 8
63-910 Miejska Górka

 

2,76

98,91

2

CONTINENTAL TRAVEL Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne Zbigniew Kuczyński

Sarnówka 35

63-900 Rawicz

2,73

100

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o. o.

 

ul. Narutowicza 76

64-100 Leszno

2,99

91,30

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający w związku z brakiem możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty wezwał  na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) dwóch Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej, gdyż złożone przez nich oferty zawierały taką samą cenę. Są to Wykonawcy wymienieni w pozycji nr 1 i 2 powyższej tabeli.

Informujemy również, że Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska