http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  22-04-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  22-04-2009 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karolinki i mieście Miejska Górka - etap I 22.04.2009

Miejska Górka, 20 kwietna 2009r.

RI.3410-1/09

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Karolinki i mieście Miejska Górka – etap I”

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Karolinki i mieście Miejska Górka – etap I”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o. ul. Bema 186, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsze pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Lider: BAUTECH POLSKA
Sp. z o.o.

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych METALCHEM

 

ul. Al. 1-go Maja 13/1011

62-510 Konin

ul. Nadwarciańska 18

62-510 Konin

3 883 410,98

Wykonawca wykluczony

2

Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o.

 

ul. Naftowa 3

65-705 Zielona Góra

4 380 831,14

Wykonawca wykluczony

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta-plus”
Sp. z o.o.

 

ul.Energetyków 1

64-100 Leszno

4 754 518,38

87,34

4

INSTAL LUBIN Sp. z o.o.

 

ul. Chocianowska 20 D

59-300 Lubin

 

4 729 940,00

87,80

5

 

 

Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Spółka Jawna

 

ul. Osiedle Cechowe 31

64-840 Budzyń

5 229 785,86

79,41

6

 

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o.

 

ul. Bema 186

63-400 Ostrów Wielkopolski

4 152 761,06

100,00

7

 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Żmigrodzie
Sp. z o.o.

 

ul. Poznańska 8

55-140 Żmigród

4 273 305,08

97,18

8

 

 

Konsorcjum „INTER-TECH
Sp. z o.o. & INTER-TECH”

ul. Fabianowska 188

62-052 Komorniki

4 864 039,02

85,38

9

 

 

P.HU. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław

 

ul. Kwiatowa 11

63-840 Krobia

4 514 963,19

91,98

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) wykluczył dwóch Wykonawców z postępowania przetargowego z powodu nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu postawionego w pkt. 5.1.2 SIWZ. Są to Wykonawcy wymienieni w pozycji nr 1 i nr 2 powyższej tabeli.

Informujemy również, że Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska