http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  31-07-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2009 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe wraz z modernizacją instalacji... 31.07.2009

 

 Miejska Górka, dn. 31 lipca 2009 r.

RI.3410-5/09

                                               

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na: „Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dłoni”

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dłoni”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

„INSBUD” Andrzej Szymański

Sierakowo

ul. Spółdzielcza 5

63-900 Rawicz

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

„ZIS” Zawidzki Jan

ul. Spokojna 5

63-400 Ostrów Wielkopolski

180 300,70zł

73,61

2

Zakład Techniki Grzewczej
i Sanitarnej Jan Sobczak

ul. Włocławska 8/60

62-600 Koło

146 707,51zł

90,46

3

„INSTALNAG” Sp. C.
R.B. Nagel

ul. Piaskowa 14

64-100 Leszno

152 386,92zł

87,09

4

EN-REM Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane Sp. z o.o.

ul. Jeżynowa 1

62-002 Suchy Las

152 552,66zł

86,99

5

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane

INSTAL- EKO

T. Pawlik, J. Dudziak

ul. Żołnierska 1

64-100 Leszno

149 991,18zł

88,48

6

Zakład Instalacji Sanitarnych

Wod-Kan., CO. i Gazu

Ryszard Kuriata

ul. Dutkiewicza 17

63-100 Śrem

153 312,17zł

86,56

7

„INSBUD” Andrzej Szymański

 

Sierakowo

ul. Spółdzielcza 5

63-900 Rawicz

132 712,97zł

100

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego Wykonawcy.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska