http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  26-05-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  26-05-2009 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 26.05.2009

Miejska Górka, 26 maja 2009r.

 

RI.3410-2/09

                                                                       

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

 

dla zadania inwestycyjnego pn.:

 

 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI KAROLINKI
 I MIEŚCIE MIEJSKA GÓRKA – ETAP I”

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, nr 223 poz. 1655 z późń. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karolinki i mieście Miejska Górka – Etap I”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN”
Alicja Skrzypczak, Witold Sobczak, Lech Przybylak, Waldemar Dobiała

ul. Wołodyjowskiego 55

64-100 Leszno

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN”
Alicja Skrzypczak, Witold Sobczak, Lech Przybylak, Waldemar Dobiała

 

Wołodyjowskiego 55

64-100 Leszno

 

39 040,00

100

2

Zakład Projektowania, Kierowania, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót „PROJBUD”
mgr inż. Wojciech Okonek

 

ul. Jasna 15

64-100 Leszno

47 580,00

82,05

3

Zakład Usług Inwestycyjno – Projektowych

mgr inż. Stanisław Kłosiński

 

ul. Grunwaldzka 6/1

64-100 Leszno

103 700,00

37,65

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego Wykonawcy.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska