http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  22-11-2011 | 07:52
data ostatniej modyfikacji:  17-02-2021 | 12:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10.09.2020
więcej »»»
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 10.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Sobiałkowo obejmującej dziewięć elektrowni wiatrowych: E-1d na działkach o nr ewid. gruntu 26/2, 26/1, E-2d na działkach o nr ewid. gruntu 147, 151, E-3d na działkach o nr ewid. gruntu 152, 153, E-4d na działkach o nr ewid. gruntu 156/1, 154, E-5d na działkach o nr ewid. gruntu 184, 179, 185, 193, E-7d na działkach o nr ewid. gruntu 255, 256, 257, 258, 259, E-8d na działkach o nr ewid. gruntu 257, 256, 255, 258, 259, E-9d na działkach o nr ewid. gruntu 241, 244, 245, 246, E-10d na działkach o nr ewid. gruntu 241, 244, 245, 246 położonych w Sobiałkowie.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Kołaczkowice obejmującej 9 elektrowni wiatrowych: E-1f na działkach o nr ewid. gruntu 16, 17 położonych w Kołaczkowicach, E-2f na działkach o nr ewid. gruntu 20/2, 20/1, 21 położonych w Kołaczkowicach, E-3f na działkach o nr ewid. gruntu 337, 338 położonych w Kołaczkowicach, E-4f na działkach o nr ewid. gruntu 341, 342 położonych w Kołaczkowicach, E-5f na działkach o nr ewid. gruntu 105, 106, 107, 108, 109 położonych w Oczkowicach, E-6f na działkach o nr ewid. gruntu 352, 353 położonych w Kołaczkowicach, E-7f na działce nr ewid. gruntu 257 położonej w Dłoni, E-8f na działkach o nr ewid. gruntu 439, 440, 441, 443, 444, 446, 447 położonych w Kołaczkowicach, E-10f na działkach o nr ewid. gruntu 162, 163, 164 położonych w Kołaczkowicach.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Kołaczkowice obejmującej 9 elektrowni wiatrowych: E-1f na działkach o nr ewid. gruntu 16, 17 położonych w Kołaczkowicach, E-2f na działkach o nr ewid. gruntu 20/2, 20/1, 21 położonych w Kołaczkowicach, E-3f na działkach o nr ewid. gruntu 337, 338 położonych w Kołaczkowicach, E-4f na działkach o nr ewid. gruntu 341, 342 położonych w Kołaczkowicach, E-5f na działkach o nr ewid. gruntu 105, 106, 107, 108, 109 położonych w Oczkowicach, E-6f na działkach o nr ewid. gruntu 352, 353 położonych w Kołaczkowicach, E-7f na działce nr ewid. gruntu 257 położonej w Dłoni, E-8f na działkach o nr ewid. gruntu 439, 440, 441, 443, 444, 446, 447 położonych w Kołaczkowicach, E-10f na działkach o nr ewid. gruntu 162, 163, 164 położonych w Kołaczkowicach.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Konary obejmującej trzynaście elektrowni wiatrowych o nr: E-2c na działkach o nr ewid. gruntu 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 położonych w Dąbrowie, E-5c na działkach o nr ewid. gruntu 676 położonej w Konarach, E-7c na działkach o nr ewid. gruntu 662/1, 661 położonych w Konarach, E-8c na działkach o nr ewid. gruntu 664, 665, 668 położonych w Konarach, E-10c na działkach o nr ewid. gruntu 634 położonej w Konarach, E-12c na działkach o nr ewid. gruntu 535, 536, 540, 541, 531, 532, 533 położonych w Konarach, E-14c na działkach o nr ewid. gruntu 490, 506, 507 położonych w Konarach, E-15c na działkach o nr ewid. gruntu 347 położonej w Konarach, E-16c na działkach o nr ewid. gruntu 332, 333 położonych w Konarach, E-17c na działkach o nr ewid. gruntu 304, 305, 320, 332, 333 położonych w Konarach, E-18c na działkach o nr ewid. gruntu 250, 249, 246, 247, 310 położonych w Konarach, E-19c na działkach o nr ewid. gruntu 258, 257, 250, 249, 241 położonych w Konarach, E-20c na działkach o nr ewid. gruntu 257, 258, 194, 193, 238, 192 położonych w Konarach.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Roszkowo obejmującej osiem elektrowni wiatrowych: E-1a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81 położonych w Zakrzewie, E-3a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81, 82, 83 położonych w Roszkowie, E-5a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81 położonych w Zakrzewie, E-7a na działkach o nr ewid. gruntu 77, 78, 79, 80 położonych w Roszkowie, E-8a na działkach o nr ewid. gruntu 65, 66, 67, 68 położonych w Roszkowie, E-9a na działkach o nr ewid. gruntu 314/2, 311 położonych w Zakrzewie, E-13a na działkach o nr ewid. gruntu 156, 157/1, 157/3, 157/4, 158 położonych w Roszkówku, E-14a na działkach o nr ewid. gruntu 114/2, 114/1, 116/1 położonych w Roszkówku.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego „Budowę Farmy Wiatrowej Dłoń obejmującej 10 elektrowni wiatrowych: E-3g na działce nr ewid. gruntu 300 położonej w Dłoni i działkach o nr ewid. gruntu 212, 217/1, 213 położonych w Kołaczkowicach, E-4g na działkach o nr ewid. gruntu 300, 308, 307 położonych w Dłoni, E-5g na działce nr ewid. gruntu 287/1 położonej w Dłoni, E-6g na działce nr ewid. gruntu 287/1 położonej w Dłoni, E-7g na działkach o nr ewid. gruntu 287/1, 295, 286 położonych w Dłoni, E-8g na działce nr ewid. gruntu 290 położonej w Dłoni, E-9g na działce nr ewid. gruntu 290 położonej w Dłoni, E-10g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni, E-11g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni, E-12g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni.” 05.08.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia obejmującego: „Budowę Farmy Wiatrowej Gostkowo tj. 7 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, drogi dojazdowe i zjazdy oraz place montażowe na działkach o nr ewid.: 311, 315, 259, 265, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 263, 266, 264, 267, 275, 282, 285, 284/1, 283, położonych w obrębie Gostkowo”. 05.08.2020
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych, obowiązującej od 1 lipca 2020 roku. 28.07.2020
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 lipca 2020 roku. 28.07.2020
więcej »»»
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawickiego 24.07.2020
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Miejskiej Górki - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 02.06.2020
więcej »»»
Informacja Burmistrza Miejskiej Górki - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 27.02.2020
więcej »»»
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w Centrum Usług Wspólnych 21.02.2020
więcej »»»
OGŁOSZENIE Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka 12.02.2020
więcej »»»
Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich o zasadach przyjmowania do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 29.01.2020
więcej »»»
Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021 29.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przeszkoli niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska