http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  30-01-2021 | 01:24
data ostatniej modyfikacji:  15-02-2021 | 13:55
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022 30.01.2021


Procedura rekrutacyjna  do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych d
la których organem prowadzącym jest gmina miejska górka  na rok szkolny 2021/2022

W gminie Miejska Górka po raz pierwszy, rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzona będzie w sposób elektroniczny. Rekrutacja elektroniczna będzie odbywał się z wykorzystaniem aplikacji.
Nabór do przedszkoli firmy VULCAN. Takie rozwiązanie usprawni cały proces naboru. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji VULCAN. Dostęp do systemu naborowego (adres strony kandydata): przejdź do aplikacjii VULCAN

Elektroniczny proces rekrutacji pozwoli na:

  1. Lepszą organizację – rodzice będą mogli wybrać dla swojego dziecka nawet kilka placówek wychowania przedszkolnego nie blokując sobie wzajemnie miejsc. Wydrukowany wniosek składają tylko do placówki wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru.
  2. Łatwe do porównania oferty placówek - wszystkie placówki wychowania przedszkolnego opisują swoją ofertę edukacyjną zgodnie z ustalonym standardem, dzięki czemu można je łatwo porównać.
  3. Wszystkie informacje o rekrutacji w jednym miejscu – na specjalnej stronie internetowej umieszczone zostaną wszystkie informacje dotyczące procesu naboru. Część danych będzie prezentowana publiczne, Informacje dotyczące konkretnego kandydata będą dostępne po zalogowaniu.
  4. Zawsze aktualne dane – rodzice będą mieli stały dostęp do zawsze aktualnych danych o przebiegu rekrutacji.
  5. Szybki dostęp do wyników rekrutacji – rodzice po zalogowaniu się na swoje konto będą mieli bezpośredni dostęp do wyników rekrutacji. Dodatkowo w każdej placówce wychowania przedszkolnego wywieszone będą listy dzieci przyjętych.

Dalsze i szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego naboru za pomocą aplikacji Nabór Przedszkola firmy VULCAN będzie umieszczana sukcesywnie po skonfigurowaniu systemu.

Uchwała Nr XX/110/17 
z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w postępowaniu  rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - pobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały - pobierz

Zarządzenie nr 128 z 25 stycznia 2021 roku w sprawie rekrutacji do przedszkoli i klas 1 szkół podstawowych - pobierz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Terminarz postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 - pobierz

Załącznik Nr 3 Potwierdzenie wyboru - pobierz

Załącznik Nr 3 Wychowanie rodzina wielodzietna - pobierz

Załącznik Nr 3 Samotne wychowywanie - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska