http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  21-01-2021 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  21-01-2021 | 11:22
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawickiego 21.01.2021


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 18 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Rawickiego podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu uchwałą NR XXVI/212/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18.12.2020 r. „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego na lata       2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 

Z treścią ww. dokumentu oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu – Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, 63-900 Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 (pok.19) tel. 65 322 40 06

                                                                                             

STAROSTA RAWICKI

(-) Adam Sperzyński

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska