http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  17-12-2020 | 00:40
data ostatniej modyfikacji:  17-12-2020 | 15:17
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2020 roku. 17.12.2020

Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2020 roku.


Burmistrz Miejskiej Górki, na podstawie art. 46 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2029) związku z art.43 ust.1 pkt.1 i ust.2 pkt.2, ust.3 pkt.2, ust.4, ust.5 ogłasza, co następuje:

  1. Zaktualizowana roczna podstawowa kwota dotacji w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na ucznia wynosi: 6 522,64 zł
  2. Miesięczna zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na ucznia wynosi: 543,55
  3. Niepubliczne oddziały przedszkolne, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy
    z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.
    z 2020 r., poz.2029) otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejska Górka w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
  4. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, pomniejszonych
    o zaktualizowaną statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi: 70,34.

Burmistrz

 /-/ Karol Skrzypczak

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska