http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  20-10-2020 | 10:42
data ostatniej modyfikacji:  20-10-2020 | 10:42
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 20.10.2020


Protokół (format Word) - pobierz

Protokół (format PDF) - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska