http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  14-09-2020 | 11:37
data ostatniej modyfikacji:  14-09-2020 | 11:37
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 163/20 z dnia 9 września 2020 r., znak: IR-V.7840.83.2020.11, zmieniającej decyzję Starosty Rawickiego nr 395/17 z dnia 19 lipca 2017 r., znak: ABŚ.6740.394.2017, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz inwestora: FINADVICE POLSKA 1 Sp. z o. o., dla zamierzenia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Roszkowo obejmująca osiem elektrowni wiatrowych: E-1a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81 położonych w Zakrzewie, E-3a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81, 82, 83 położonych w Roszkowie, E-5a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81 położonych w Zakrzewie, E-7a na działkach o nr ewid. gruntu 77, 78, 79, 80 położonych w Roszkowie, E-8a na działkach o nr ewid. gruntu 65, 66, 67, 68 położonych w Roszkowie, E-9a na działkach o nr ewid. gruntu 314/2, 311 położonych w Zakrzewie, E-13a na działkach o nr ewid. gruntu 156, 157/1, 157/3, 157/4, 158 położonych w Roszkówku, E-14a na działkach o nr ewid. gruntu 114/2, 114/1, 116/1 położonych w Roszkówku”. 14.09.2020


Obwieszczenie - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska