http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  14-09-2020 | 11:34
data ostatniej modyfikacji:  14-09-2020 | 11:34
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 162/20 z dnia 9 września 2020 r., znak: IR-V.7840.82.2020.11, zmieniającej decyzję Starosty Rawickiego nr 45/17 z dnia 23 stycznia 2017 r., znak: ABŚ.6740.389.2016, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz inwestora: FINADVICE POLSKA 1 Sp. z o. o., dla zamierzenia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Dłoń obejmująca 10 elektrowni wiatrowych: E-3g na działce nr ewid. gruntu 300 położonej w Dłoni i działkach o nr ewid. gruntu 212, 217/1, 213 położonych w Kołaczkowicach, E-4g na działkach o nr ewid. gruntu 300, 308, 307 położonych w Dłoni, E-5g na działce nr ewid. gruntu 287/1 położonej w Dłoni, E-6g na działce nr ewid. gruntu 287/1 położonej w Dłoni, E-7g na działkach o nr ewid. gruntu 287/1, 295, 286 położonych w Dłoni, E-8g na działce nr ewid. gruntu 290 położonej w Dłoni, E-9g na działce nr ewid. gruntu 290 położonej w Dłoni, E-10g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni, E-11g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni, E-12g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni”. 14.09.2020


Obwieszczenie - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska