http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  14-09-2020 | 11:15
data ostatniej modyfikacji:  14-09-2020 | 11:15
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 159/20 z dnia 7 września 2020 r., znak: IR-V.7840.86.2020.11, zmieniającej decyzję Starosty Rawickiego nr 393/17 z dnia 19 lipca 2017 r., znak: ABŚ.6740.393.2016, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz inwestora: FINADVICE POLSKA 1 Sp. z o. o., dla zamierzenia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Sobiałkowo obejmująca dziewięć elektrowni wiatrowych: E-1d na działkach o nr ewid. gruntu 26/2, 26/1, E-2d na działkach o nr ewid. gruntu 147, 151, E-3d na działkach o nr ewid. gruntu 152, 153, E-4d na działkach o nr ewid. gruntu 156/1, 154, E-5d na działkach o nr ewid. gruntu 184, 179, 185, 193, E-7d na działkach o nr ewid. gruntu 255, 256, 257, 258, 259, E-8d na działkach o nr ewid. gruntu 257, 256, 255, 258, 259, E-9d na działkach o nr ewid. gruntu 241, 244, 245, 246, E-10d na działkach o nr ewid. gruntu 241, 244, 245, 246 położonych w Sobiałkowie” 14.09.2020

 
Obwieszczenie - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska