http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2008 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  06-10-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-10-2008 | 00:00
   
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej-Konary 06.10.2008

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Urząd Miejski, Rynek 33
63-910 Miejska Górka tel.065-54-74-507
www.miejska-gorka.pl 


OGŁASZA
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

* położenie: Konary
* działka nr 263  o pow. 0,5800 ha
* właściciel: Gmina Miejska Górka
* oznaczenie wg Księgi Wieczystej: KW nr 44377
* działka jest niezabudowana, stanowi grunt rolny
* zgodnie z opracowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka, zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR XXXVIII/286/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28grudnia 2001r. - w/w działka  leży w rejonie upraw polowych.
* cena  wywoławcza nieruchomości  stanowi kwotę 11.000 zł + podatek Vat


Przetarg odbędzie się 15.10.2008r. o godzinie 11-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce (pokój nr 8- sala narad)
Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, pokój nr 16 lub telefonicznie 065-5474507.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.100,00zł należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 10.10.2008r.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium.
Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska