http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  17-07-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  17-07-2008 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie M.G. 17.07.2008

           Miejska Górka, 17 lipca 2008r.

GZOEAO.341-1/08
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2008/2009” wybrano za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
 
Usługowy Przewóz Osób Autobusem
Waldemar Skorupka
ul. Rzeczna 8 63-910 Miejska Górka
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Oferta firmy Usługowy Przewóz Osób Autobusem Waldemar Skorupka jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium jakim była cena. Oferta otrzymała także największą liczbę punktów wg wzoru zawartego w SIWZ.
 
Zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert.
 
Nazwa wykonawcy
Adres lub siedziba wykonawcy
Cenna za
1 km netto
Cena za
1 km brutto
Liczba punktów wg wzoru z SIWZ
Usługowy Przewóz Osób Autobusem Waldemar Skorupka
ul. Rzeczna 8
63-910 Miejska Górka
2,99
3,19
100,00
Usługi Przewozowe Andrzej Krzyżoszczak
ul. Wrocławska 71
63-930 Jutrosin
3,37
3,61
88,37
 
Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.
Żaden z wykonawców, biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym nie został wykluczony
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska