http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  17-07-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  17-07-2008 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Wymiana stolarki okiennej w budynkach szkolnych w gminie Miejska Górka 17.07.2008

Miejska Górka, 24 lipca 2008r.

RI.3410/2/08

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Zamawiający - Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę stolarki okiennej w budynkach szkolnych w gminie Miejska Górka”

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

Biuro Promocji Budownictwa Piotr Gancarczyk

ul. Parkowa 5, 63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsze pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa firmy i adres

 

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium najniższa cena

1

EIBEL sp. z o.o.

ul. Kamińskiego 23, 63-900 Rawicz

104.181,31

95,95

2

Parner S sp. z o.o.

Danowo 33, 72-100 Goleniów

142.223,94

70,29

3

Biuro Promocji Budownictwa Piotr Gancarczyk

ul. Parkowa 5, 63-910 Miejska Górka

99.966,68

100,00

 

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wlkp.

146.579,22

68,20

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego Wykonawcy.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska