http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  28-08-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  28-08-2008 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Budowa Zespołu Boisk Sportowych w Miejskiej Górce Orlik 2012 28.08.2008

Miejska Górka, 28 sierpnia 2008r.

RI.3410/3/08

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający - Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Zespołu Boisk Sportowych w Miejskiej Górce „Moje Boisko – Orlik 2012”

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska

Ul. Wilkońskiego 1864-100 Leszno

 

Uzasadnienie wyboru

 

Oferta ta okazała się najkorzystniejsze pod względem kryterium wyboru, którym była najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa i adres firmy

Cena Netto

Cena brutto

Liczba punktów

1

POLCOURT S.A.

Ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7

01-510 Warszawa

 1.341.889,75

1.637.105,49

81,93

2

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska

Ul. Wilkońskiego 18

64-100 Leszno

1.099.456,64

1.341.337,10

100,00

3

Konsorcjum MAXISTAR-ERGO

Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki

1.373.918,90

1.676.181,06

80,02

4

Konsorcjum RAWBUD/PROFI

Masłowo, ul. Śląska 88

63-900 Rawicz

1.127.766,02

1.375.874,54

97,49

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania przetargowego żadnego Wykonawcy.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska