http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  30-12-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  30-12-2008 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka 30.12.2008

Miejska Górka, 30 grudnia 2008r.

GZOEAO.341-2/08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w okresie od 2.01.2009r. do 19.06.2009r.”  wybrano za najkorzystniejszą  ofertę złożoną przez:

 

Usługowy Przewóz Osób Autobusem

Łucja Skorupka

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta firmy Usługowy Przewóz Osób Autobusem Łucja Skorupka jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium, jakim była cena. Oferta otrzymała także największą liczbę punktów wg wzoru zawartego w SIWZ.

 

Zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert.

 

Nazwa wykonawcy

Adres lub siedziba wykonawcy

Cenna za

1 km netto

Cena za

1 km brutto

Liczba punktów wg wzoru z SIWZ

Konsorcjum Bohmar-Continental

ul. Południowa 7

63-900 Rawicz

2,90

3,10

98,39

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno sp. z o.o.

ul. Narutowicza 76

64-100 Leszno

3,29

3,52

86,65

Usługowy Przewóz Osób Autobusem Łucja Skorupka

ul. Rzeczna 8

63-910 Miejska Górka

2,85

3,05

100,00

 

Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.

Żaden z wykonawców, biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym nie został wykluczony.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska