http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  25-11-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-11-2008 | 00:00
   
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Świadczenia usług opiekuńczych w gminie Miejska Górka w roku 2009 25.11.2008

       Miejska Górka, dnia 24 listopada 2008r.

OPS. 341/1/08
      


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33 działając na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług opiekuńczych w Gminie Miejska Górka w roku 2009 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę.:


Polski Komitet Pomocy Społecznej
ZARZĄD REJONOWY
ul. Ignacego Buszy 5
63-900 Rawicz


Uzasadnienie wyboru


Oferta w/w firmy została uznana za najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert, określonych w pkt. XII  SIWZ. Kryterium tym była najniższa cena.
Cena wybranej oferty wynosi: 10,00 zł  za 1 godzinę świadczonej usługi

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt. wg kryterium najniższa cena

1

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Rejonowy

ul. I. Buszy 5, 63-900

 

100,00

Ponadto Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej złożonej oferty oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska