http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  11-09-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2008 | 00:00
Zarządzenie Nr 76/08 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008 11.09.2008

Zarządzenie Nr 76/08
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 08 stycznia 2008 roku
w sprawie planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2008

 Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

§ 1

Ustala się plan finansowy po stronie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.907.900 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się  plan finansowy po stronie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.907.900 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

zal_1.pdf (103.44 Kb)

zal_2.pdf (109.79 Kb)

zal_3.pdf (85.30 Kb) 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska