http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  11-09-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2008 | 00:00
Zarządzenie Nr 91/08 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 11.09.2008


Zarządzenie Nr 91/08
Burmistrza Miejskiej Górki
z 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej


Na podstawie § 7ust.1 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejska Górka uchwalonego  uchwała nr XXXVIII/214/06 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 września 2006 roku ( Dz.Urz. Woj. Wlkp. Z 2006 r. Nr 182, poz. 4258) zarządzam:

§ 1


 Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

1. Mariola Dzierżyńska    - Przewodniczący
2. Czesława Adamek      - Sekretarz
3. Grażyna Balcerek       - Członek
4. Bożena Gubańska      - Członek
5. Dorota Frankiewicz    - Członek
6. Ewelina Kalecka        - Członek
7. Mirosława Olszak       - Członek
8. Kazimiera Wójcicka    - Członek

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 1/06 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska