http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  11-09-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2008 | 00:00
Zarządzenie Nr 98/08 w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni 11.09.2008

Zarządzenie Nr 98/08

Burmistrza Miejskiej Górki

z 11 czerwca 2008 roku

 w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół  w Dłoni

 

 

            Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

( Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni powołuje komisję konkursową w składzie:

 

- przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

 1. Bernard Bałuniak    - przewodniczący komisji konkursowej,             
 2. Wiesława Nowakowska
 3. Marcel Wycisk

- przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego:

 1. Maria Jankowska
 2. Irena Sierpowska-Glapiak
 3. Leszek Moliński

- przedstawiciele Rady Pedagogicznej:

 1. Lucyna Szkiełka
 2. Irena Szczęsna

- przedstawiciele Rady Rodziców:

 1. Lucyna Maćkowiak
 2. Grażyna Chuda

- przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:

 1. Dariusz Drabik – ZNP Zarząd Oddziału Międzygminnego w Miejskiej Górce
 2. Jolanta Krenz – NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska