http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  22-09-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  22-09-2008 | 00:00
Zarządzenie Nr 105/08 w sprawie ustalenia ceny dzierżawy lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sobiałkowie 22.09.2008


Zarządzenie Nr 105/08
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia  16 lipca 2008 roku


w sprawie: ustalenia ceny dzierżawy lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Sobiałkowie

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 , ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z póżń.zm.) oraz uchwały nr XXXI/229/2001 Rady Miejskie w Miejskiej Górce z dnia 30.03.2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miejska Górka zarządzam:


§ 1

Ustalić cenę dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 85,90m2  , położonego w budynku świetlicy wiejskiej w Sobiałkowie , zlokalizowanym na działce o nr ewid. gruntu 613, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka w wysokości: 200,00 zł / miesiąc + Vat


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska