http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  15-09-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2008 | 00:00
Zarządzenie Nr 107/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miejskiej Górki 15.09.2008

Zarządzenie Nr 107/08

Burmistrza Miejskiej Górki

z 16 lipca 2008 roku

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miejskiej Górki

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 roku, Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Udzielam pełnomocnictwa Sekretarzowi Miejskiej Górki do podpisywania dokumentacji przetargowej na „Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2008/2009” w przypadku mojej usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub wyjazdów służbowych poza granice Gminy Miejska Górka.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska