http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  11-09-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2008 | 00:00
Zarządzenie Nr 112/08 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejska Górkaoraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2008 roku 11.09.2008

Zarządzenie Nr 112/08 
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 19 sierpnia 2008 roku
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejska Górkaoraz o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2008 roku

 

            Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych     ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce  Nr XXXVI/208/06 z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.


§ 1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejska Górka oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Burmistrz Miejskiej Górki przekazuje pisemną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2008 roku.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska