http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Informacje podstawowe
Podstawy prawne działania
Budżet
Podatki i opłaty
Umorzenia, odroczenia spłat
Sołectwa
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Gmina Miejska Górka
 
data publikacji:  13-10-2008 | 13:21
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2012 | 13:32

Terminy płatności podatków lokalnych

 

1. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych:

 • 15 marzec,
 • 15 maj,
 • 15 wrzesień,
 • 15 listopad.

2. Podatek rolny od osób prawnych:

 • 15 marzec,
 • 15 maj,
 • 15 wrzesień,
 • 15 listopad.

3. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

 • do 15 każdego miesiąca z adany miesiąc

4. Podatek leśny od osób prawnych:

 • do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc

5. Podatek od środków transportu - osoby fizyczne i osoby prawne:

 • do 15 lutego,
 • do 15 września.

 

     Wszystkie należności z tytułu podatków można wpłacać w kasie Banku Spółdzielczego we Wschowie o/ Miejska Górka lub na konto Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w banku BS Wschowa

o/M.Górka ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

 

nr rachunku 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013

 
 


Interaktywna Polska