http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Informacje podstawowe
Podstawy prawne działania
Budżet
Podatki i opłaty
Umorzenia, odroczenia spłat
Sołectwa
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podstawy prawne działania 
Gmina Miejska Górka
 
data publikacji:  19-09-2008 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  22-03-2019 | 10:56
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

 

VII Rozdział Konstytucji RP

    VII_Rozdzial_Konstytucji.pdf (153.55 Kb)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami)

    Ustawa_o_samorzadzie_gminnym.pdf (302.04 Kb)

 

 
 


Interaktywna Polska