http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  17-12-2015 | 14:52
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:11
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania - podatek od środków transportu 17.12.2015

1.       Podstawa prawna:

·         Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z póź. zm.)

·         Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2015r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Miejska Górka

2.       Wymagane dokumenty:

·         wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych

·         dokument potwierdzający nabycie lub zbycie środka transportowego

·         kopia dowodu rejestracyjnego

.      inne dokumenty

3.       Termin odpowiedzi:

      Bez zbędnej zwłoki

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

 5.       Tryb odwoławczy:

     Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

6.               6. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3 tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT-1

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska