http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  09-12-2015 | 10:13
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 08:46
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 09.12.2015

  1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2015r., poz. 1340)

2.       Wymagane dokumenty:

       .    Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego,

       .     Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie

       .     Lista faktur

3.       Termin odpowiedzi:

Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji

6.       Uwagi:

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku, a które w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku są wykazane jako użytki rolne.

7.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, pokój nr 3

tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zestawienie Faktur Vat

Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie/rybołóstwie

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska